یونیت هیدرولیک همراه با شیر فلودیوایدر 09120481748

1,791

در این فیلم یک یونیت هیدرولیک همراه با یک شیر فلودیوایدر معرفی شده است. این یونیت وظیفه تامین نیرو برای دو جک را دارا می باشد که این دو جک باید همزمان حرکت کنند، که برای ایجاد جریان یکنوات و مساوی از شیر فلودیوایدر در یونیت هیدرولیک استفاده شده است. نام دیگر شیر فلودیوایدر، مقسم جریان می باشد. مرکز فروش انواع تجهیزات هیدرولیک صوفی 09120481748