برداشت مو از زیر چانه

672

یکی از روش های نوین جهت برداشت مو و کاشت مو روش BHT هست در این روش از کاشت مو ، برداشت مو از بدن فرد صورت میگیرد ، زیرا بسیاری از اشخاص بانک موی مناسبی ندارند و یا تمایلی به انجام کاشت مو به روش FUT نیستند ، به همین منظور برای ایجاد تراکم مناسب و بهترین نتیجه مورد نظر از نواحی مختلفی از بدن مانند پشت کتف ، زیر چانه و بخشهایی از ریش بصورت تمام اتوماتیک برداشت انجام میشود. شاید یکی از بهترین ناحیه جهت برداشت زیر چانه باشد زیرا از سایر مناطق بدن نیتجه بهتری خواهد داشت.

دکتر مو
دکتر مو 2 دنبال کننده