رسم نمودار و قواعد انتقال مهندس خلیلی - فکریتو

411

تشریح مفاهیم کتاب درسی به طور کامل و ریز به ریز بررسی نکات طلایی و روش های فوق حرفه ای برای حل تست ها (لم خلیلی) ایجاد خلاقیت در حل تست ها با تحلیل مسائل متنوع استفاده از انیمیشن های زیبا و کاربردی برای به یاد ماندن نکات توسط مرد انیمیشن ریاضی کشور

فکریتو
فکریتو 79 دنبال کننده