کوتاه با حوزه هنری ۵۹ | ۷ شهریور ۱۳۹۸

226
دو روایت از یک عکس برگزیده جایزه شهید اندرزگو شد_این شرح بی‌نهایت در خانه عکاسان ایران_دیدارهای ناتمام با صدای رضا صادقی
pixel