روحانی در نیویورک، چه بکند، چه نکند؟

278

حسن روحانی برای ششمین بار به عنوان رییس جمهور به نیویورک رفته تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت و سخنرانی ‏کند؛ اما او بهتر است در نیویورک چه موضوعاتی را مطرح کند و کدام موضوعات را مطرح نکند؟ در این ویدیو، نظر برخی صاحب نظران حوزه سیاست خارجی، حشمت الله فلاحت پیشه، علی خرم، فریدون مجلسی، نصرت الله تاجیک و قاسم محبعلی مطرح شده است