تلاوت آموزشی « آیة الكرسی » ( دوره ی ابتدایی )

13,603
تلاوت آیة الكرسی / به شیوه ی ترتیل آموزشی / ویژه ی مدارس ابتدایی / و قابل اجرا در برنامه ویژه مدرسه ( بوم ) / آیات 255 تا 257 سوره ی بقره / قاری : رضا نباتی / شیوه ی اجرا و آموزش : دانش آموزان بار اول همه تلاوت را استماع و مشاهده می كنند. / و در بار دوم همراه با آن می خوانند. // فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ایران : http://quran-edu.blogfa.com/
pixel