تحلیل تکنیکال سهم #زفکا ۲۶ شهریور ۱۳۹8

2,928

در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #زفکا (کشت و دامداری فکا) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

ره آورد ۳۶۵
ره آورد ۳۶۵ 822 دنبال کننده