گفت و گو با آقای خلیل حاتمی اولین مربی مرکز سیار روستایی کانون

10,054
نخستین کتابخانه سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1345 هجری شمسی در ارومیه راه‌اندازی شد. مراکز سیار روستایی و شهری کانون، به کودکان و نوجوانان روستاها و مناطقی که کانون در آن جا مرکز ثابت ندارد توسط مربی‌های دلسوز و متخصص خدمات فرهنگی و هنری ارائه می‌کنند. تاکنون تعداد 169 مرکز سیار روستایی و شهری در کانون سراسر کشور راه‌اندازی شده است.
pixel