داغترین‌ها: #Copa America 2019

ترمیم شیشه اتومبیل پورشه 09125239881 _ 02144145701

99

Www.mahrouyanglass.com ترمیم شیشه ماهرویان 09125239881 _ 02144145701 ترمیم شکستگی شیشه اتومبیل توصیه می شود هر چه زودتر برای شیشه سنگ خورده اقدام کنید زیرا به دلیل عدم پیشرفت ترک احتمال بهبود ترمیم شیشه بیشتر خواهد بود و برای شما هزینه کمتری خواهد داشت یکی از روشهای ترمیم شیشه های سنگ خورده و دارای ترک استفاده از چسبهای سیلیکون خاصی بوده که توسط اشعه uv پخته و سفت می شود هزینه ترمیم نسبت به بزرگی ترک یه سنگ خوردگی و مقدار چسب و نوع آن متغیر است اگر ترک یا سنگ خوردگی شیشه خودرو بیشتر از حد معمول نباشد