جراحی ستون فقرات- برداشتن دیسک و ثابت سازی سر خوردگی مهره ها

2,807

هشـــــدار: ویدئو شامل تصاویر جراحی واقعی بر روی انسان میباشد. در این ویدئو دکتر میرزاصادقی با جراحی ستون فقرات در یک بیمار با تنگی شدید ستون فقرات به حذف دیسک و زائده های آرتروزی مهره ها و سوراخ های مهره ای که ریشه های عصبی را در بر میگیرند پرداخته و مهره ها توسط مهره های پدیکولار فیکس میشوند.

pixel