گردشی در طبیعت روستای کلهرود با سینا

428

کارگردان:اعظم رمضان زاده / نویسنده:سینا کیمنش / فیلم بردار:امیر محمد رمضان زاده / تدوین گر:سینا کیمنش / بازیگران:سینا کیمنش / شهر:اصفهان / پایه:هفتم

pixel