معرفی تیم فوتبال برزیل(میزبان) - کوپا آمریکا 2019

120

کوپا آمریکا 2019 برزیل چهل و ششمین دوره از رقابت هاست که در شش استادیوم در پنج شهر این کشور: سائوپائولو، سالوادور، ریودوژانیرو، بلوهوریزونته و پورتو آلگری از 25 خرداد تا 15 تیر برگزار می شود.

فوتی بال
فوتی بال 5 دنبال کننده
filimo
آشغال های دوست داشتنی
%87
محسن امیریوسفی متولد سال 1350 در شهر آبادان است و تا به امروز 3 فیلم بلند سینمایی ساخته که هرکدام آنها چندین سال توقیف بوده اند. نخستین اثر توقیف شده او « خواب تلخ » بود و پس از آن « آتشکار » را روانه سینما کرد و « آشغال های دوست داشتنی » سومین اثر سینمایی او محسوب می شود که با 6 سال تاخیر به سینما آمده. منیر ( شیرین یزدان بخش ) پیرزنی است که تمام اعضای خانواده اش در یک قرن اخیر تاریخ ایران درگیر مبارزات سیاسی بوده اند و حالا او با چالشی بزرگ درباره اتفاقات سال 88 مواجه شده است.