طرح ملی جنگل یاری مشارکتی با عنوان «جنگلانه»

296
296 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

طرح ملی جنگلانه با هدف احیای و ترمیم رویشگاه های جنگلی و مرتعی و در راستای ادای دین به طبیعت اجرا می شود. این طرح با ایده پردازی و هماهنگی های خانه فرهنگ بوم گردان پارس و به همت تمامی عاشقان و دلسوزان طبیعت این مرزو بوم شکل گرفته است و این پروژه کاملا متکی به توان تشکل ها و سازمان های غیردولتی و جوامع محلی و علاقمندان به طبیعت می باشد.