مبل قرمز یورونیوز در رومانی؛ از مشکل مهاجرت تا «سیلیکون ولی» اروپا…

83

رومانی یکی از سریعترین اقتصادهای رو به رشد اتحادیه اروپا را دارد اما این کشور هنوز نتوانسته است مشکلات مربوط به مهاجرت را برطرف کند چراکه بسیاری از کارگران و جوانان متخصص کشور را در جست وجوی فرصت های بهتر ترک می کنند.

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.4 هزار دنبال کننده