چرخ تبدیل شونده دارپا Darpa Wheel

661

چرخ تبدیل شونده، خلاقیت اجرایی شده توسط موسسه دارپا اگر با این موسسه آشنایی ندارید، یکی از مهم‌ترین و ثروتمندترین موسساتی می‌باشد که روی رباتیک و نوآوری آن در زمینه صنعتی کار می‌کند. می‌بینید که از چرخ گرد به حالت مثلثی با قابلیت زنجیری تبدیل می‌شود. چرخ داراپا به عنوان بخشی از مجموعه پروژه‌های تحقیقاتی خودرو RWT است. چرخ داراپا شامل موتور الکتریکی برای افزایش سرعت و مانور پذیری و استفاده از راه‌های متفاوت برای رسیدن به مقصد است.

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده