دیلیت اکانت هاتگرام Delete Account Hotgram

15,214
15,214 بازدید
اشتراک گذاری
گر حساب کاربری هاتگرام حذف شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همانطور که در سایتwww.deleter.ir ذکر شد، تمام اطلاعات کاربری از سیستم هاتگرام پاک می شود؛ تمام پیام ها، گروه ها و مخاطبین مرتبط با اکانت هاتگرام کاربر حذف خواهند شد. به این ترتیب، مخاطبین همچنان قادر به گفتگو در گروه هایی هستند که کاربر ایجاد کرده و همچنان پیام هایی که به تلگرام یا هاتگرام آنها ارسال شده، حفظ می شود. آموزش، درخواست لینک مستقیم و سفارش حذف اکانت هاتگرام در سایت www.deleter.ir
pixel