تغییر در روند زندگی: مرحله 3

272
در مرحله ی سوم ایجاد تغییر در روند زندگی به اهمیت بکارگیری آزمون و خطا پرداخته شده و دراین زمینه توضیحاتی ارائه شده است. این ویدیو توسط استاد محمدرضا صادقی، کارآفرین برجسته ی کشوری برای یاری شما در زمینه ی ایجاد تغییر ارائه شده است. www.miliarderejavan.ir
موسسه جوان 10 دنبال کننده
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 7 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
pixel