قانون سوم جهان هستی:قانون باورها

707

باور فکریست که خیلی خیلی زیاد تکرار شده باشد.ما هرچیزی را باور کنیم ،حتما در زندگیمان خواهیم دید. آنتونی رابینز در مورد قانون باورها می گوید:ما ماشین اثبات باورهایمان هستیم .هر چه را باور کنیم حتما ثابت خواهیم کرد. پیشنهاد می کنیم برای آشنایی با این قانون حتما فایل ویدیویی را تماشا کنید برای دیدن آموزشهای بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید sormeyli.com

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده