آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی - دکتر لیلا عسگرپور متخصص قلب و عروق در کرج

4,667
آنژیوپلاستی کرونر یا نفوذ در عروق کرونر از راه پوست، عملی است که برای باز کردن شریان های بسته قلب استفاده می شود. در این عمل با وارد کردن و باد کردن بالون کوچکی در شریان مسدود شده، به باز کردن آن شریان کمک می شود.
pixel