ایستادن کودک سندرم داون در کاردرمانی

2,189

زهرا وقتی خودم نگهش می دارم(هندلش می کنم) خیلی جدی نمی گیره و خودشو ول می کنه و حتی به شدتی کمر رو به سمت عقب خم می کنه که احتمال آسیب دیدنش هست، امروز توپ رو امتحان کردیم و دیدم بهتر می ایسته... دوستانی که فکر می کنند کلینیک و جلسات ما همیشه گل و بلبله این کلیپ رو عمدا گذاشتم که بدونن بعضی وقتا هرکاری هم بکنیم حتی با رویکردای جدید گریه کودک برای یک برهه کوتاه اجتناب ناپذیره

pixel