سمینار علمی دانش آموزی دانش در روز از نو

162
سمنار علمی دانش آموزی دانش هر ساله با هدف رشد و بهبود فرآیند های پژوهشی دانش آموزان در سطح کشور برگزار می گردد.
pixel