پاسخ به شبهه حکم امام خمینی درمورد لذت بردن از نوزاد شیرخوار (قسمت اول)

99

مدتی است در فضای مجازی در بین معاندین شبهه ای پیرامون یکی از احکام شرعی به نقل از امام خمینی (ره) در حال دست به دست شدن است که در این بحث آقای راستی در لایو اینستاگرام در تاریخ 24خرداد98به پاسخگویی درمورد آن پرداخته اند. اصل این مسئله در کتاب تحریرالوسیله در باب نکاح مسئله 12 می باشد که با سوء برداشت های مغرضانه نسبت به آن شبهه وارد کرده اند. در این گفتگو که با مخالفین نیز به مناظره پرداخته میشود، مباحثی شامل حقوق زنان و جایگاه زن در اسلام، عقد موقت و احکام ازدواج موقت نیز مورد بحث قرار میگیرد.

rasti.basir
rasti.basir 5 دنبال کننده