سوگیری های ذهنی ناخودآگاه (unconscious bias)

29

معمولا وقتی وارد گفتگو می شیم، تصور می کنیم نگرش ما به دیگری مستقیما از رفتار و کردار او شکل می گیره؛ در صورتیکه بخش مهمی از نگرش و داوری های ما تحت تأثیر افکار و ذهنیت های خود ماست، که بهش گفته میشه "سوگیری های ذهنی". فرض کنید قراره بعنوان یک ایرانی وارد گفتگو با یک فرد افغانستانی یا آمریکایی بشید، فکر میکنید چه سوگیری های ذهنی ای وجود داره که میتونه مانع درک درست جهان اون فرد افغانستانی یا آمریکایی بشه؟

begoosheno
begoosheno 1 دنبال کننده