دوره آموزشی یک نکته از هزاران، قسمت سوم

1,154
1,154 بازدید
اشتراک گذاری
■ دوره آموزشی یک نکته از هزاران ■ قسمت سوم ■ ■ ■ ■ موضوعات و عنواین مطالب این قسمت: ما آنقدر با غفلت زندگی کردیم که عادت به آن کرده ایم؛ تا جائیکه: تذکر به آن؛ برایمان ناشناخته و غیر مانوس است؛ تا جائیکه از بهترین کارها در زندگی و فرهنگ ما که تعلیم علم دین هست را گوش می دهیم که حفظ بشویم، نه آنکه بفهمیم؛ در ذهنمان وارد بشود، نه به قلبمان؛ چون اصلا از گمشده هایی که باعث تاریکی و تنگی سینه در زندگی معاصرست، آشفتگی ذهن و گم شدن حضور قلب است. سکوت؛ یعنی مجال حاضر کردن قلب؛ سکوت؛ یعنی حالا به خودم گوش کن؛ سکوت؛ یعنی با نگاه، گوش کردن؛ سکوت؛ اگر با حضور قلب باشد یعنی همه حرف های نگفته؛ حالا آنها را هم فهم کن. سکوت؛ بیان سکینه است؛ و سکینه برآیند امنیت نفس و اطمینان قلب؛ سکوت؛ بیان سکینه؛ و سکینه خانه معرفت و حقیقت. سکوت؛ ادب حضور در محضر عظیم است؛ و هو العلی العظیم. ■ ۱. از سنن الهیه در رفتار با بندگان اتمام حجت با بندگان است؛ و از جمله آن تعریف جانانه و تمام آنچه تکلیف بنده است برای بار اول، و در صورت غفلت یادآوری مجدد آن؛ آنچنانکه در در رابطه با ساحت قدس فاطمی علیها سلام برای شما اتفاق افتاد. ■ ۲. «دین» الهی، آئین مرضی خدای متعال است؛ و حال: «ان الله یغضب لغضب فاطمه، یرضا لرضاها.» (عیون اخبار الرضا علیه السلام۴۶:۲؛ حدیث نبوی) ■ ۳. و چنین است اساس عصمت در ساحت مقدسه ایشان، و هر کسی که در ولایت ایشان است. ■ ۴.و همچنین است توجیه و تعلیل عنصر الشجرة بودن ایشان. ■ ۵. و حرج نداشتن اهل بیت علیهم السلام در دین؛ (آیات آخر سوره حج) و تفویض دین به آنان. ■ ۶. و میزان بودن آنان در سنجش با توجه به اصالت امیرعلیه السلام در امامت و آن علیا مخدره علیها السلام در شراکت. ■ ۷. حال تکلیف مکلفان: معرفت و سپس ایمان به جلوه های معرفت، و حقیقت، و رضایت الهیه؛ بنا به صریح آیه «انما». ■ ۸. معنی «ایمان»: امنیت بخشیدن؛ توجه به حضوری که هست، و رعایت ادب و احترام به آن، و حیا از آن. ■ ۹. «اسلام» به معنی تصدیق واقع امر که هنر نیست؛ بلکه صداقت در رعایت آن مطلوب و مقبول الهی است. راهکاری که در کوران طوفان خانمان برانداز ظلمت سقیفه و کربلا و غیبت، گم شده، و در مقابل انواع بدلیجات آن ساخته شده است. ■ ۱۰. طهارت و نورانیت و برکت و گشایش، انفعال نفسی در وجدان وجود مبارک صاحب حقیقت الهیه و مواجه و ملاقات با آنان می باشد؛ فضایل زیارت هر کدام از حرم های مطهر اهل بیت علیهم السلام یادتون هست؟ ■ ۱۱. از آثار اولی و اصلی ایمان، دوام وجدان حضور که همان معرفت است، و سپس سکینه و اطمینان و امنیت می باشد. ■ ۱۲. پیش رفتن با خلیل، و ولیجه شدن با او؛ حال با او، پس به او، و سپس او به من عمل کردن. و ساده ترین راه کار در این باره عمل به این موارد و معانی در نماز و با نماز است. ■ ۱۳. و حال فرمایش امام زمان علیه السلام که در توقیع شریف خود فرموده اند: «و فی ابنة رسول الله صلی الله علیه و آله لی اسوة حسنة...». (غیبت شبخ طوسی: ۲۸۶) ■ ۱۴. و یادمان باشد: «أحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنون؟!». (اول سوره عنکبوت)
pixel