راهنمای شستشوی لاکپشت

3,862
لاکپشت ها باید در هفته حداقل 2 یا 3 مرتبه شسته شوند. بین 10 تا 20 دقیقه باید درون یک لگن به نحوی که سر آن ها درون آب قرار نگیرد و خفه نشوند خیسانده شوند تا این فرصت را داشته باشند که آب بدنشان را هم تامین کنند. بعد با استفاده از یک مسواک بدون هیچگونه ماده شوینده آن ها را تمیز می کنیم و بعد خشک می کنیم. دمای آب باید مانند دمای شستشوی یک نوزاد باشد. با آرنج دمای آب را تست می کنیم تا سرد نباشد.
pixel