محبوب ترین و منفورترین رهبران جهان کدامند؟

4,224

کلیپی از آمار محبوبیت و منفوریت رهبران جهان

کلاکت 14.4 هزار دنبال کننده
pixel