پرسپولیس و استقلال - دربی ۴۹

3,238

دربی جنجالی سال ۷۹ پرسپولیس ۲-۲ استقلال