پند هایی برای فلاشینگ تجهیزات نمونه گیری

142

در این ویدئو با فلاشینگ تجهیزات نمونه گیری روغن آشنا میشید و اینکه اصلا چرا باید این کار را انجام دهیم؟! *** پارس آسیا آرون*** ارائه خدمات فلاشینگ سیستم های هیدرولیک ،اسید شویی ،تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن های صنعتی ، تلفن: 22010555 (21) 98+ www.parsaron.com