هنگام ترجمه چقدر باید به متن مبدا وفادار باشیم؟

51

سوالی که برای اکثر مترجم‌ها پیش می‌آید این است که چقدر باید به متن مبدأ وفادار باشیم؟ آیا مترجم اجازه دارد ساختار جمله‌ها را تغییر دهد؟ آیا می‌تواند چیزی حذف یا اضافه کند؟ این ویدیو بخشی از وبینار «گام به گام ترجمه کتاب و نشر آن» است. برای تهیه ویدیوی کامل وبینار به آدرس https://www.mrmotarjem.ir/courses-webinars-workshops/translate-and-publish-book مراجعه کنید.

آقای مترجم 20 دنبال کننده
pixel