بازدید نمایندگان هایلی از کارخانه

198

نمایندگان هایلی سراسر کشور برای بازدید از کارخانه ی تولید محصولات هایلی به تهران آمدند تا از نزدیک با روند تولید و بسته بندی آشنا شوند.

هایلی
هایلی 0 دنبال کننده