چهارمین جشنواره فیلم پرواز 1

428

به گزارش باکس آفیس ایران، نشست خبری چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم پرواز با موضوع معلولیت با حضور رحمت الله معمار اردستانی مجری طرح جشنواره، بابک نوری دبیر، ابراهیم صنوبر مدیر اجرایی، مهدی کریمی تفرشی عضو شورای راهبردی و اهالی رسانه برگزار شد.