اگه مریض شدی بیمارستان نرو ... از ما گفتن بود

16,958

اگه مریض شدی بیمارستان نرو ... از ما گفتن بود کنسرت بزرگ خنده اینبار در #تهران تالار بزرگ کشور پنجشنبه ۱۳ تیر ۹۸ جمعه ۱۴ تیر ۹۸(تمدید شد)

حسن ریوندی Hasan Reyvandi
حسن ریوندی Hasan Reyvandi 19.4 هزار دنبال کننده