گردش جهانگرد آلمانی بدون هیچ پولی در ایران با میهمان نوازی ایرانیان

713

این جهانگرد آلمانی تجربه خود را از سفر به ایران را در سراسر جهان به اشتراک گذاشته است.شما هم ببینید. در اروپا و آمریکا این روش مسافرت (مسافرت با پول بسیار کم و با حمایت مردم در حین سفر)برای کسب تحربه های جدید بسیار متداول است. شما هم اگر توریستی دیدید که با این روش و تنها با یک کوله پشتی ساده سفر می کند به او برای تداوم سفرش کمک کنید.

فرزاد حسنی
فرزاد حسنی 878 دنبال کننده