قسمت پنجم برنامه سرآغاز ((بررسی جوانگرایی))

2,169
گفتگوی محمدرضا کردزنگنه با دکتر رضا نقی پور مدیر عامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته کشور در باب جوانان و جوانگرایی
سرآغاز 104 دنبال کننده
pixel