ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

توسعه شهری و شهرسازی کشور ،سنگاپور

402
نظام برنامه ریزی شهری سنگاپور تلاش میکند تا زیرساختهای تجارت آینده شهر شامل سیستم حمل و نقل و ارتباطات، کاربری زمین و کیفیت محیطی را برای جذب سرمایه های بیشتر بازسازی نماید. در این راستا، خلق مرکز شهر، توسعه دارایی های صنعتی و تکامل سیستم مسکن، را میتوان برخی از این تدارکات مهم عنوان کرد.
روشابوم 20 دنبال کننده
pixel