لاکهید مارتین/ بالگرد سیکورسکی سی اچ-53کی کینگ استالیون

385

حمل و نقل یک فروند بالگرد سیکورسکی سی اچ-53کی کینگ استالیون جهت نمایشگاه ILA برلین