اسکن سه بعدی قطعه منبت شده

238
تست اسکنر سه بعدی M20، مناسب برای اسکن قطعات صنعتی
pixel