پرس سینه دمبل متناوب روی زمین

3,046

آموزش نحوه انجام حرکت پرس سینه دمبل متناوب روی زمین جهت تقویت عضلات سینه. جمع آوری شده توسط تیم فیت کلاب http://fitclub.ir

Fit Learn 470 دنبال کننده
pixel