فرات خوانی در تعزیه حضرت عباس -دامغان سال 98 از مهدی اعرابی و استاد سعید نبئی

1,318

فرات خوانی در تعزیه حضرت عباس -دامغان سال 98 از مهدی اعرابی ونوازندگی استاد سعید نبئی و حمید معینیان جهت سفارش تعزیه فوق با شماره تلفن 08636235588 و 09366504649 دفتراستودیوعسگری تماس بگیرید. کانال استودیوعسگری جهت عضویت و معرفی به دوستان @studioasgari

pixel