رویداد تابستان | اجرای تریوی بلوک (Block Trio)

395
عمارت روبرو 1 دنبال‌ کننده
رویداد تابستان شماره ۳ | خانه شماره ۴ و عمارت روبرو --------------| Romano, Sclavis, Texier- Korokoro | تریوی بلوک (Block Trio): سیاوش کریمی، حمید کشور پژوه، فرید فرزیان پور | تهیه شده در دپارتمان تولید عمارت روبرو - تابستان و پاییز ۱۳۹۶ | تمامی حقوق مادی و معنوی، برای هنرمندان و صاحبان اثر محفوظ است و هرگونه نشر و پخش فیزیکال یا دیجیتال، ملزم به داشتن اجازه نامه مکتوب از صاحبان اثر می باشد.
pixel