آنچه که در استپ کرونا اتفاق خواهد افتاد

1,433
دکتر رسول دیناروند، دبیر هفتمین نشست تبادل تجربیات علم و فناوری (STEP)، از آنچه که در این نشست اتفاق خواهد افتاد، می گوید؛ ثبت نام در ایوند: https://evnd.co/S68I4
filimo
بهت
%80
بهت فیلمی به کارگردانی و نویسندگی عباس رافعی و تهیه کنندگی محمد نشاط است. داستان این فیلم درباره زوجی است که از قشر متوسط ایران امروز، پس از ۲۰ سال فراق اکنون که همدیگر را یافته اند برای تحکیم این عشق، سرنوشت بچه هایشان را با زوجی از طبقه پایین جامعه گره می زنند، غافل از اینکه این آغازی برای فروپاشی هر ۲ خانواده است.
pixel