بازدید وزیر علوم،تحقیقات و فناوری سریلانکا از پارک فناوری پردیس

63

بازدید وزیر علوم،تحقیقات و فناوری سریلانکا از پارک فناوری پردیس | دوشنبه 20 خرداد 1398