بازدید وزیر علوم،تحقیقات و فناوری سریلانکا از پارک فناوری پردیس

81
بازدید وزیر علوم،تحقیقات و فناوری سریلانکا از پارک فناوری پردیس | دوشنبه 20 خرداد 1398
pixel