معرفی پلتفرم خودروهای متصل شرکت مایکروسافت

82

پلتفرم خودروهای متصل شرکت مایکروسافت که از کرتانا و مایکروسافت اَژور بهره می گیرد، این قابلیت را به خودروسازان می دهد که تجربه منحصر به فرد و هوشمندی را در خودروهای خود ارایه دهند.

وینفون
وینفون 872 دنبال کننده