پروزار بزرگترین هواپیمای تاریخ

11,117

استراتولانچ که عنوان بزرگترین هواپیمای تاریخ را یدک می کشد بعد از مدت ها توسعه و آزمایش سرانجام در پایگاه هوایی موهاوی به پروار درآمد.

دیجیاتو
دیجیاتو 9 هزار دنبال کننده