فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل سوم ، درس 1 : چند ضلعی ها و تقارُن

3,381

برای تدریس خصوصی استاد رضائی به این شماره پیام بدین ، ما با شما تماس می گیریم: 09903331455 www.riseh.ir

GG-Lionell

GG-Lionell

3 ماه پیش
در مثال رسم خط تقارن شماره ی ۲ شکل وسط که به زنگ ابی بود دارای ۲خط تقارن یکی در وسط دو مثلث از چپ به راست و دیگری از وسط مربع بین آن ها از بالا به پایین بود شما دومی را حساب نکردید
فیلم های آموزش ریاضی
فیلم های آموزش ریاضی سلام . از توجه شما متشکرم . لطفاً به شماره 09903331455 پیام بفرستید . با شما تماس می گیریم . خدا نگهدار