هادی چوپان زندگی پر خطر خود را شروع کرد !

4,984

رقابت اصلی بین مربیان و بیزینسهای پشت پرده است. خطری که بسیاری آن را شروع کردند اما هرگز به پایان نرسید. رویای خود را باید با حفظ سلامتی و با علم پیش برد. اولین سامانه هدفمند آموزش و ورزش در ایران ، حامی ورزشکاران و مربیان بین المللی. http://edusports.co/

pixel