کنترل وسایل خانگی از طریق تماس تلفنی با sim800

1,217

در این پروژه میتوانیم با کیت خود تماس بگیریم و کیت بصورت خودکار به تماس ما پاسخ میدهد. پس از برقرار تماس، با شماره گیری اعداد 1 تا 4 از کیپد موبایل، رله های 1 تا 4 روشن و با شماره گیری اعداد 5 تا 8 رله ها خاموش می شوند. wle.ir---abdollahzadeh.amanj@gmail.com

آمانج عبداله زاده
آمانج عبداله زاده 3.3 هزار دنبال کننده
mosab_kahtoei

mosab_kahtoei

1 سال پیش
خیلی جالب بود