5 دقیقه فیزیک - چگالی سطحی بار الکتریکی

64
64 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

در فیلم های 5 دقیقه فیزیک تنها به حل یک یا دو مسئله در حوزه ای خاص از فیزیک پرداخته می شود. در این فیلم مسئله ای با موضوع چگالی سطحی بار الکتریکی فیزیک یازدهم فصل اول رشتۀ ریاضی تشریح می شود. مدرس: محمد گلزاری. www.physicsiran.ir