آموزش سخنرانی ( استاد حسینیان)

2,995
www.sokhanvaran.org کانون سخنوران تعریف سخنرانی چیست و ما اساسا به چه نوع سخن گفتنی سخنرانی می گوییم؟ بنا به تعریف سخنرانی ارائه کلام است به منظور راهبری به این معنا که هر جا شما از سخن و کلام خود استفاده می کنید که روی دیگران تاثیر بگذارید و آن ها را به مسیری هدایت کنید که منظور نظر شماست، شما مشغول سخنوری هستید چه برای یک نفر چه برای هزاران نفر. در این ویدئو استاد محمد علی حسینیان بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای در کشور به تبیین و توضیح اصول اولیه سخنرانی می پردازد.
pixel