استودیو کروماکی فردا ▶️ موزیک ویدیوی رنجیده ای از پیام عزیزی

190

استودیو فردا میزبان تیم تولید موزیک رنجیده ای از پیام عزیزی بوده است. در تولید نماهنگ رنجیده ای از پیام عزیزی جلوه های ویژه و تصویر برداری کروماکی استفاده شده است. http://www.studiofarda.com

pixel