پیام عزیزی ▶️ موزیک ویدیوی رنجیده ای در استودیو کروماکی فردا

498
استودیو فردا میزبان تیم تولید موزیک رنجیده ای از پیام عزیزی بوده است. در تولید نماهنگ رنجیده ای از پیام عزیزی جلوه های ویژه و تصویر برداری کروماکی استفاده شده است. http://www.studiofarda.com
pixel